Te mātou tuakiri

I te tau 2009, he mea huri tō mātou ingoa i ‘The Correspondence School’ ki 'Te Aho o Te Kura Pounamu'. He maha nga aronga ō tō mātou ingoa hou, ā, he mea āta hoahoa te moko, ka ahu mai i tētahi tauira koru Māori, ki te whakaatu i te tuakiri o tō mātou kura.

Tō mātou ingoa – te kōrero katoa

E tohu ana ‘Te Aho o Te Kura Pounamu’ i te tūhonohono ākonga ki ō rātou ako. He rētō, he nui hoki te tikanga o taua ingoa. E whakaata ana tēnei i tā mātou tūnga i roto i te rāngai mātauranga, i ā mātou ākonga me tā mātou kaupapa mō ngā paetae ka taea e rātou.

Ko te aronga e kite nuitia ana mō te kupu 'aho' ko te taura, te miro rānei, engari ko te aronga taketake atu e pā ana ki te whakapapa – te tūhono ki ō tātou hītori, ki ō tātou tūpuna. Ko tētahi anō aronga ko te tūrama, te tūrama tino pūahoaho me te ahoaho. Mō tātou ka pā taua aronga ki te ipurangi me te tūhono ki te taiao mariko. Ka huakina he ao hou mā 'Te Aho' .

Whakamahi nuitia ai te kupu 'Kura' hei kura anō. Heoi ano, ko ētahi atu aronga o te kura ko te mōhiotanga me te ariā o te mōhiotanga. Anei ētahi atu aronga: whakakai, taonga, whero me te whakarapa.

Ko te pounamu te mutunga iho o tētahi tukanga panoni aronuku, ā, he taonga tonu, ahakoa kōkau, ahakoa whakamahine. Ki a mātou he pounamu ā mātou ākonga: he taonga e panonitia ana mā te ako. E mea ana te hono ki te ako, kua whai whakapapa tēnei me te pounamu. Kua whai whakapapa ō tātou wheako ora. Ahakoa haere ai tātou ki hea, ka mau haeretia taua kōrero. Ka tūhonohono anō hoki te pounamu i a tātou – kua whai uara puta noa i te ao, ka taea hoki tātou te hono ki namata, ki nāianei, ki tua hoki. ‘Te Ara Pounamu’ – whāia te ara pounamu o te mātauranga.

Tō mātou moko

He mea ahu mai te hoahoa o tā mātou moko i tērā tauira koru i whai wāhi ki tā mātou moko tōmua. E whakaatu ana tēnei hono ki te moko o mua i te tupu me te whanaketanga kua oti i tō mātou kura.

E tohu ana te tauira koru i ngā tūhononga i waenga i ngā ākonga me ērā atu katoa e tautoko ana i ā rātou ako: tō rātou kaitirotiro, whānau, hapori, ā mātou kaimahi, hoa me ētahi atu umanga.

E tohu ana anō hoki te koru i te rongomau me te rangimārie, te tupu whaiaro, te panoni takatika me te atawhai tētahi i tētahi.

He tātiwha kākāriki, he kārikiōrangi te tāhina, he mea ahu mai i te momo pounamu e kīia ana ko te kahurangi. Ko te kahurangi te momo tino onge rawa o te pounamu, kua tapaina ki te tirakinga o te rangi. E tohu ana hoki te kahurangi i te rangatiratanga me ngā whakapaipai puiaki.